Ескізні роботи

Ескізні роботи містять принципові рішення і дають загальне уявлення про будову та принцип роботи розробляється об'єкта, а також дані, що визначають його призначення, основні параметри і габаритні розміри. У разі великої складності об'єкта цього етапу може передувати аван-проект (передпроектне дослідження), зазвичай містить теоретичні дослідження, призначені для обгрунтування принципової можливості та доцільності створення даного об'єкта.
При необхідності на стадії ЕП проводять виготовлення та випробування макетів розроблювального об'екта.содержащіх принципові рішення і дають загальне уявлення про будову та принцип роботи розробляється об'єкта, а також дані, що визначають його призначення, основні параметри і габаритні розміри. У разі великої складності об'єкта цього етапу може передувати аван-проект (передпроектне дослідження), зазвичай містить теоретичні дослідження, призначені для обгрунтування принципової можливості та доцільності створення даного об'єкта.
При необхідності на стадії ЕП проводять виготовлення та випробування макетів розробляємого об'єкта.